ALPHA SEPTER BACTI PLUS ALGANIC BIO KOMPOST
BIOLEN BIOGREASE L BIOLEN M 110 BIOLEN IN 100 HYDROBIOL EXTRA
MICROLIFE LCD002
alganic

  ALGANIC - ŚRODEK GLONOBÓJCZY 100 ml

Opis:
Alganic jest środkiem glonobójczym o szerokim spektrum działania wykonanym na bazie polimeru kationowego.

Zastosowania:
Środek Alganic jest szczególnie aktywny przy zabiegach zwalczających rozwój glonów we wszelkich zbiornikach wodnych. Lawinowe namnażanie się alg występuje w okresach dobrego nasłonecznienia, kiedy po znacznym oczyszczeniu woda staje się na tyle przeźroczysta, że nie blokuje przepływu energii świetlnej w środowisku. Przykłady: okrzemki, cjanofity, chlorofity.

Zalety:
aktywny na wielu rodzajach gonów,
powoduje progresywną dekantację glonów, a tym samym MES w postaci koncentratu,
stosowany jest małą dawką,
bardzo mała toksyczność,
nie wykazuje toksyczności w stosunku do organizmów wodnych w dawce do max. 50 ml/ m3 - jest skuteczny w zakresie szerokich wartości pH.


Sposób użycia-dozowanie :
Preparat Alganic występuje w postaci cieczy łatwej do zastosowania i rozpuszczalnej w wodzie w dowolnych proporcjach. Do zastosowania w przypadku kuracji uderzeniowej zalecamy dozowanie od 4 do 10 ml na 1 m3 wody w zależności od wielkości problemu oraz żądanej szybkości działania. Działanie pojawia się między 3 a 15 dniami od momentu zastosowania produktu. Przed zastosowaniem, celem jednorodnego dawkowania produktu na zbiorniku wodnym i biorąc pod uwagę bardzo małe stosowane dawki, zalecamy znaczne rozcieńczenie preparatu (np. zawartość całego pojemnika w dwóch wiadrach wody). Użycie jakiegokolwiek sposobu mechanicznego np. pompowania, mieszania itp. doprowadzi do polepszenia równomierności jego rozłożenia.
UWAGA: Rozcieńczony preparat wlewać do zbiornika wodnego w kilku miejscach.

Bezpieczeństwo-środki zapobiegawcze:
Należy nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Gdyby do tego doszło należy dokładnie przepłukać dużą ilością wody.

Średnie charakterystyki produktu:
Wygląd:ciecz o bardzo delikatnym żółtym zabarwieniu
Gęstość przy 20 st. C (wg. normy NF T 80.101):1,08
Punkt zapłonu w zbiorniku zamkniętym wg. normy NF T 80.103): wyższy o 10 oC
pH:  6


UWAGA: Po 2 tygodniach zaleca się zastosowanie preparatu Hydrobiol w celu utrzymania wody w czystości.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA