ALPHA SEPTER BACTI PLUS ALGANIC BIO KOMPOST
BIOLEN BIOGREASE L BIOLEN M 110 BIOLEN IN 100 HYDROBIOL EXTRA
MICROLIFE LCD002

  BIOLEN BIOGREASE L

OPIS:
Ciekła kompozycja na bazie mikroorganizmów i enzymów wyselekcjonowanych z uwagi na ich wysoką wydajność degradowania zwierzęcych i roślinnych tłuszczów.

ZASTOSOWANIE:
BIOLEN BIOGREASE L został stworzony, aby rozwiązać następujące problemy występujące przy biodegradacji tłuszczów w:
Komorach fermentacji tłuszczów BIOLEN (patrz osobna karta katalogowa)
Napowietrzanych zbiornikach tłuszczowych
Osadnikach tłuszczowych
Rurach


Istnieje wiele obszarów gdzie zastosowanie BIOGREASE L byłoby korzystne:
Przemysł spożywczy
Duże obszary przemysłowe, na których znajdują się centralne restauracje, kantyny
Komunalne oczyszczalnie ścieków
Komunalne wysypiska odpadów.


ZALETY:
Szybkie doprowadzanie odpadów do postaci ciekłej, hydroliza i emulgowanie tłuszczów,
Zmniejszenie ChZT w odpadach tłuszczowych,
Zabezpieczenie przed przykrym zapachem,
Naturalna droga likwidowania toksyn, niebezpiecznych produktów chemicznych


WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA - DOZOWANIE:
BIOGREASE L jest w postaci ciekłej, łatwej do stosowania. Dozowanie może odbywać się ręcznie lub za pomocą pompy dozującej. Produkt należy stosować przy temperaturze otoczenia 5 - 40 oC.
Komora Fermentacji Tłuszczów BIOLEN - Napowietrzane Zbiorniki Tłuszczowe
Dzienna dawka powinna wynosić 300 - 500 ml/m3 emulsji tłuszczowej uzyskanej z komory. Określenie dokładnej dawki zależy od wielu czynników i może zostać zdefiniowana po zapoznaniu się z instalacją.
Napowietrzane Odtłuszczacze Wyposażone w Zgarniacze
Rozprowadzić bezpośrednio na powierzchni komory fermentacyjnej dzienną dawkę ok 400 ml/m3 emulsji tłuszczowej otrzymanej z urządzenia przed zastosowaniem tego produktu (dzienna dawka powinna być podzielona na 2 lub 3 dozowane części).
Osadniki Tłuszczowe

Od 200 do 500       posiłków dziennie 75 do 150 ml
Od 500 do 1000       posiłków dziennie 150 do 300 ml
Od 1000 do 2000       posiłków dziennie 300 do 500 ml

Pojemność osadnika5 m310 m320 m3
Dzienna dawka100 - 150 ml150 - 250 ml250 - 400 ml


Rury

Wlać 150 - 300 ml BIOLEN BIOGREASE L do rur. Zalecamy rozcieńczenie w z wodą do 25 % roztworu. Odczekać 1/2 do 2 godzin zależnie od ilości złogów tłuszczowych, które należy usunąć. Spłukać dużą ilością wody. Powtórzyć zabieg, gdy zajdzie potrzeba. pH powinno wynosić 5 - 9.

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE:
Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po użyciu zamknąć szczelnie pojemnik. Umyć ręce po użyciu. Nie dopuścić do kontaktu z oczami. W przypadku takiego kontaktu natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza, gdy zajdzie potrzeba.

CHARAKTERYSTYKA:
Wygląd zewnętrznyzielona ciecz
Zapach przyjemny aromat
Ciężar właściwy 1,00 +/- 0,01 (GAM 019)


OPAKOWANIE:
Opakowanie: 25 l kanister, 4 x 5 l pojemnik z tworzywa sztucznego

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA