ALPHA SEPTER BACTI PLUS ALGANIC BIO KOMPOST
BIOLEN BIOGREASE L BIOLEN M 110 BIOLEN IN 100 HYDROBIOL EXTRA
MICROLIFE LCD002

  BIOLEN M 110

OPIS:
BIOLEN M 110 zawiera wyselekcjonowaną mieszankę mikroorganizmów, które przekształcają w ciecz i roztwarzają tłuszcze. Preparat zawiera również pożywki i oligo-elementy konieczne do prawidłowego wzrostu mikroorganizmów.

ZASTOSOWANIE:
Oczyszczalnie ścieków,
Degradacja tłuszczów w osadnikach tłuszczowych, zbiornikach odpadów, kanałach ściekowych.


ZALETY:
Przekształcanie w ciecz i roztwarzanie tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
Redukcja, a nawet eliminacja konieczności wypompowywania zawartości osadników tłuszczowych, Minimalizacja czynności obsługowych w oczyszczalniach spowodowanych obecnością tłuszczów i olejów,
Eliminacja nieprzyjemnego zapachu powstającego w obiektach zawierających tłuszcze i oleje.


SPOSÓB UŻYCIA:
Dostosować dzienną dawkę BIOLEN do ilości ścieków wprowadzanych do aerobicznej części oczyszczalni tzn. zbiornik napowietrzania, biologiczne złoże zraszane itp.
oczyszczalni tzn. zbiornik napowietrzania, biologiczne złoże zraszane itp.* Zmieszać potrzebną dawkę z cieczą o temperaturze pomiędzy 10 a 30 oC, tak aby stężenie mieszaniny wynosiło 60 g/l (1 kg/15 l). Jeżeli jest to możliwe napowietrzać przygotowaną mieszaninę przez. trzy do sześciu godzin. Czynność ta reaktywuje bakterie i zwiększa ich aktywność. Celem adaptacji bakterii do ich nowego środowiska jako ciecz służącą do sporządzenia mieszanki i reaktywacji bakterii należy zastosować mieszankę ścieków i wody w stosunku 1 : 3, lecz do max ChZT 1500 mg/l.
Aby zoptymalizować efektywność preparatu BIOLEN należy zachować optymalne warunki dla rozwoju życia biologicznego:
-temperatura pomiędzy 10 a 40 oC
-pH pomiędzy 6,0 i 8,5 (optimum 7,0 - 7,5)
-Współczynnik BZT5i ChZT.


DAWKOWANIE:
Dawka zależna jest od kilku czynników: przepływu ścieków, typu oczyszczalni, BZT5, ChZT, rodzaju i stężenia ścieków, a przede wszystkim od rodzaju tłuszczy i olejów. Średnia dawka w zależności od ilości tłuszczu wynosi od 0,15 do 0,30 g / dzień na 1 metr sześcienny ścieków. W pierwszych trzech dniach dawkę należy zwiększyć pięciokrotnie.

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE:
Składować w suchym i chłodnym miejscu,
Po użyciu dokładnie zamknąć pojemnik,
Po użyciu produktu dokładnie wymyć ręce mydłem i wodą. (Jest to jedyne zalecenie, ponieważ produkt nie jest ani toksyczny ani agresywny).


CHARAKTERYSTYKA:
Liczba bakterii ok. 2 x 109 / g
pH (1 %) 6,0 - 8,5
Wygląddrobny proszek o szarym odcieniu
Zapach drożdże
Ciężar właściwy 0,60 - 0,80 g / cm3


OPAKOWANIE:
Opakowania 5 i 25 kg.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA