ACEPOL 77 ACEPOL 83E ACEPOL 7287

  ACEPOL 83E

ACEPOL 83E
producent: Lubrizol Deutschland GmbH
Preparat przeciwpianotwórczy dla przemysłu fermentacyjnego oraz przetwórstwa owoców i warzyw.
Opis produktu
ACEPOL 83 E jest organicznym, niejonowym i niezawierającym silikonu preparatem antypiennym i odpieniającym przeznaczonym do stosowania w przemyśle fermentacyjnym oraz przetwórstwa owoców i warzyw. ACEPOL 83 E jest szczególnie przydatny do gaszenia piany w procesie fermentacji drożdży i fermentacji spirytusu. ACEPOL 83 E jest kompozycją estrów kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego (E477) oraz mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471).
Typowe własności
Wygląd
Kolor
Zapach
pH
Gęstość (DIN 51757, 20oC)
Lepkość (20oC)
Temperatura zestalania
Stężenie substancji aktywnej
  Klarowna ciecz
Jasno żółty
Neutralny
6,5 - 7,5 (1% H2O)
1,0 g/cm3
700 mm2/s
Ok. 5 oC
100%
Typowe zastosowania
Fermentacja: drożdży i spirytusu,
Przetwórstwo owoców i warzyw,
Dozowanie
ACEPOL 83 E stosuje się w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Dawki preparatu zależą od wymaganych rezultatów i warunków technologicznych. Normalna dawka preparatu wynosi od 1 do 5 mg na 1 kg w odniesieniu do ilości odpienianego medium. ACEPOL 83 E jest toksykologicznie nieszkodliwy.
Przydatność do użytku
ACEPOL 83 E może być magazynowany przez okres 12 miesięcy w oryginalnych, szczelnych pojemnikach w temperaturze 0 - 30oC.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony osobistej i pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu, którą można zamówić telefonicznie.
Uwaga
Powyższe informacje oparte są na aktualnie dostępnej wiedzy i dostarczają danych dotyczących produktu. Nie stanowią one zatem gwarancji określonych właściwości czy zastosowań.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA