ACEPOL 77 ACEPOL 83E ACEPOL 7287

  DAKISOL EX-WX

DAKISOL EX-WX
producent: Dakis® Sp. z o.o.
Preparat przeciwpianotwórczy dla przemysłu cukrowniczego
Opis produktu
DAKISOL EX-WX jest organicznym, niejonowym i nie zawierającym silikonu preparatem przeciwpianotwórczym i gaszącym pianę przeznaczonym do stosowania w procesie produkcji cukru (dyfuzja, saturacja). DAKISOL EX-WX jest szczególnie przydatny do gaszenia piany w kolumnie ekstrakcyjnej oraz w wodach spławiakowych. DAKISOL EX-WX jest kompozycją pochodnych polialkoholi tłuszczowych, głęboko rafinowanych węglowodorów alifatycznych i związków poliglicerolu.
Typowe własności
Wygląd
Zapach
Gęstość (20 oC)
Lepkość (20 oC)
pH
Stężenie substancji aktywnej
  Jasnożółta ciecz
Owocowy
0,91 g/cm3
Ok. 25 mPa*s
7 - 8
100 %
Typowe zastosowania
Proces technologiczny wytwarzania cukru z buraków cukrowych
Wody spławiakowe
Oczyszczalnie ścieków
Dawkowanie
DAKISOL EX-WX stosuje się w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Dawki preparatu zależą od wymaganych rezultatów i warunków technologicznych. Normalna dawka preparatu zawiera się w granicach 3 do 15 ppm w odniesieniu do ilości odpienianego medium. Dawka dla wód spławiakowych zawiera się w granicach od 0,5 - 2 g / m3.
Przydatność do użytku
DAKISOL EX-WX może być magazynowany przez okres 12 miesięcy w oryginalnych, szczelnych pojemnikach w temperaturze 0 - 30oC."
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony osobistej i pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu, którą można zamówić telefonicznie.
Uwaga
Powyższe informacje oparte są na aktualnie dostępnej wiedzy i dostarczają danych dotyczących produktu. Nie stanowią one zatem gwarancji określonych właściwości czy zastosowań preparatu.

   cennik

O firmie    Oferta    Cennik    Sklep    Kontakt GTECH - INFORMATYKA & REKLAMA